Projekt pt. "Ty też możesz zostać przedszkolakiem"

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"


Projektodawca - Gmina Wiśniowa,

Partnerzy

- Parafia pw. Św. Marcina w Wiśniowej, Wiśniowa 1a, 32-412 Wiśniowa

- Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Lipniku, Lipnik 400, 32-412 Wiśniowa.


Cel projektu:

Poprawa szans edukacyjnych poprzez zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach oraz wydłużenie godzin pracy przedszkoli funkcjonujących.


Cele szczegółowe:

- otwarcie nowego oddziału przedszkolnego,

- objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat,

- wydłużenie godzin pracy 4 przedszkoli,

- zorganizowanie dla dzieci dodatkowych zajęć dydaktycznych i ogólnorozwojowych.

- otwarcie jednego oddziału przedszkolnego w miesiącu lipcu 2009r., 2010r., 2011r..


Wartość projektu - 1 422 500,00 zł

Wartość dofinansowania - 1 209 125,00 zł co stanowi 85% wartości projektu.

Od 1 czerwca 2009 r. Gmina Wiśniowa przystąpiła do realizacji projektu " Ty też możesz zostać przedszkolakiem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu społecznego. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Wiśniowej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej (oddziały przedszkolne w Poznachowicach Dolnych i Wierzbanowej), Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku, Zespół Placówek Oświatowych w Kobielniku, Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie.


W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe, nieodpłatne, zajęcia dla dzieci:

- rytmika,

- język angielski,

- zajęcia ruchowe,

- zajęcia z logopedą.

Realizowane projekty
Projekt
Rekrutacja
Regulamin projektu
Wniosek (wersja PDF)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja PDF)
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Lipniku
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Glichowie
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Kobielniku
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.