Gminna Rada Seniorów w Wiśniowej została utworzona Uchwałą nr VIII/98/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 paŸdziernika 2015r. a członkowie tej Rady zostali powołani Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 17 lutego 2016 r. i Zarządzeniem Nr 105/2018 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 3 lipca 2018 r.

W skład Gminnej Rady Seniorów wchodzą:

1. Wacław Skiba - przewodniczący
2. Grażyna Dudzik - sekretarz
3. Halina Murzyn
4. Maria Poradzisz
5. Zbigniew Ulman
6. Janina Irzyk
7. Wojciech Głąb
8. Bernadetta Kowalczyk
9. Zofia Leśniak
10. Janina Krupa
11. Genowefa Leszczyńska
12. Maria Kuchnia
13. Halina Dudzik
14. Weronika Tokarz
15. Julianna Tokarz


Rada Seniorów, działając społecznie, ma celu pobudzanie aktywności osób starszych mieszkających na terenie Gminy Wiśniowa oraz poprawy ich jakości życia poprzez kontakty, rozmowy, spotkania. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
- informowanie środowisk seniorskich o ważnych sprawach ich dotyczących,
- inicjowanie działań na rzecz seniorów (dialog międzypokoleniowy),
- diagnozowanie potrzeb seniorów,
- opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy Gminy dotyczące seniorów,
- konsultowanie wydawanych przez organy Gminy aktów dotyczących wspierania środowisk osób starszych.


Gminna Rada Seniorów w Wiśniowej odbywa spotkania średnio raz na kwartał. W większości spotkań uczestniczy Wójt Gminy, który odpowiada na pytania, doradza, przyjmuje zgłaszane postulaty. Część z nich udało się zrealizować jak: budowa części chodników, przejść dla pieszych, winda w Ośrodku Zdrowia, utworzenie pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy dla pracowników GOPS, co znacznie ułatwiło z nimi kontakt. Rada Seniorów wnioskowała również aby przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów byli zapraszani na posiedzenia poszczególnych komisji i sesje Rady Gminy. Omawiany był problem dostępu do lekarzy specjalistów, długie terminy wyznaczanych wizyt i na zabiegi rehabilitacyjne. Gminna Rada Seniorów współpracuje z Młodzieżową Radą Gminy Wiśniowa poprzez wspólne spotkania. Na większość spotkań zapraszani są przedstawiciele policji, straży pożarnej, dietetycy z Naturhouse, historycy (dr Piotr Sadowski), instruktorzy od zapobiegania przemocy nad seniorami (dr Andrzej Kobiałka), przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy omawiają możliwości i formy niesienia pomocy ludziom starszym, przedstawiają przygotowanie GOPS-u do sezonu jesienno-zimowego wobec osób starszych, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej informowała o stanie czytelnictwa wśród osób starszych, hospicjum, prawnicy, Poseł na Sejm Jarosław Szlachetka. Odbyły się również warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym krioterapii z udziałem specjalisty Zbigniewa Kołby.


Na podstawie tych spotkań widoczna jest aktywność seniorów w różnych projektach np. „Aktywny Senior”, „Wiśniowska Godka”, „60+ Nowy Wiek Kultury” przy współpracy z Teatrem Nowym w Krakowie. Gminna Rada Seniorów w Wiśniowej ściśle współpracuje z Radą Seniorów w Raciechowicach poprzez wspólne spotkania jakie odbyły się w bibliotece - czytanie poezji patriotycznej z okazji 100- Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, tworzenie wspólnego chóru środowiskowego, zorganizowanie wycieczki do Kopalni Węgla w Zabrzu. Seniorzy uczestniczyli w szkoleniach integracyjnych w Kościelisku, Szczawnicy, Rabce Zdrój, Bochni. Uczestniczyli w noworocznych spotkaniach opłatkowych i wspólnym kolędowaniu.
Napisz do nas
Księga gości
E-kartki
Wygaszacze

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.