PRZEMOC W RODZINIE - jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy obywateli do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem dóbr i praw osobistych!!!

KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany!!!

DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić!!!

KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej!!!

KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą!!!

KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo i obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie!!!

KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie!!!


W razie łamania któregokolwiek z punktów powyższej deklaracji praw i obowiązków pomocą służą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sekretariat Urzędu Gminy Wiśniowa.


NIE CZEKAJ TYLKO DZWOŃ!!!

012 27-14-552, 012 27-14-086, 012 27-14-026


Jesteś krzywdzony przez swoich najbliższych?

DZWOŃ!!!

Jesteś świadkiem zachowań, które mogą świadczyć o przemocy w rodzinie?

DZWOŃ!!!


NIEBIESKA LINIA

0 801-12-00- 02


Jeśli podejrzewasz i martwisz się, że Twoje dziecko pije alkohol lub używa narkotyków

DZWOŃ!!!

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak doradzić rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki

DZWOŃ!!!


POMARAŃCZOWA LINIA:

tel. 0 801-14-00-68


PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

tel. 012 273-02-13


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA W MYŚLENICACH

tel. 012 274-43-35, 0 502-365-520

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.