Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2011 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2012

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2013 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2014

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2015 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2016

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2017 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2018

PROJEKTY I INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2012


Zakup biletów miesięcznych

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołów Placówek oświatowych w Wiśniowej i Węglówce w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014. Wartość: 122 311,35 zł netto bez podatku VAT


Remont - modernizacja drogi Glichów - Podlesie

Remont - modernizacja drogi Glichów - Podlesie w km 0+000 do 0+360. Wartość inwestycji: 44 872,12 zł netto bez podatku VAT


Dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Wiśniowa na sezon grzewczy 2012/2013

Dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Wiśniowa na sezon grzewczy 2012/2013: 592 581,53 zł netto bez podatku VAT


Remont drenażu opaskowego wokół budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

Remont drenażu opaskowego wokół budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej. Wartość inwestycji: 120 325,21 zł netto bez podatku VAT


Zagospodarowanie centrum wsi Lipnik

Zagospodarowanie centrum wsi Lipnik w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach działania wybudowano parkingi, scenę oraz zrealizowano roboty budowlane i elektryczne. Wartość inwestycji 566 642,00 zł netto bez podatku VAT


Chodnik o długości 500 m przy drodze powiatowej w Lipniku

Budowa chodnika o długości 500 m przy drodze powiatowej w Lipniku. Zrealizowana inwestycja wpłynie a wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Wartość zrealizowanej inwestycji to 159710,00 zł.


Remont drogi gminnej - Wiśniowa

Remonty dróg gminnych Wiśniowa - poza rzeką oraz Wiśniowa - Lipnik przez Osików. Inwestycje realizowane są z przyznanej przez Ministra Finansów dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w roku 2010 na terenie gminy Wiśniowa. Całkowita kwota pozyskanych środków to 170 555,41 zł.


Remont drogi gminnej - Wiśniowa - Lipnik przez Osików

Remonty dróg gminnych Wiśniowa - poza rzeką oraz Wiśniowa - Lipnik przez Osików. Inwestycje realizowane są z przyznanej przez Ministra Finansów dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w roku 2010 na terenie gminy Wiśniowa. Całkowita kwota pozyskanych środków to 170 555,41 zł.


Termomodernizacja budynku OSP w Lipniku

Prace termomodernizacyjne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku. Wykonawcą była wyłoniona w przetargu firma MAL-MAJSTER Roboty Ogólnobudowlane z Jurkowa. Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Wartość inwestycji to 57030,57 zł.

Realizowane projekty 2012
Realizowane projekty 2011

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.