Uchwała nr XXXII/205/06 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne wraz z załącznikami

Uchwała nr XXXII/206/06 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa obejmującego obszar miejscowości Węglówka wraz z załącznikami

Uchwała Nr XIV/85/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Glichów wraz z załącznikami

Uchwała Nr XIV/86/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobielnik wraz z załącznikami

Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik wraz z załącznikami

Uchwała Nr XIV/88/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbanowa wraz z załącznikami

Uchwała Nr XXIX/187/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiśniowa wraz z załącznikami

UCHWAŁA NR XV/160/16 RADY GMINY WIŒNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WiśniowaAktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.