UCHWAŁA NR XXXV/328/18 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne.

Uchwała nr XXXII/206/06 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa obejmującego obszar miejscowości Węglówka wraz z załącznikami

UCHWAŁA NR XXXV/327/18 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów.

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Kobielnik.

Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik wraz z załącznikami

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Wierzbanowa.

Uchwała Nr XXIX/187/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiśniowa wraz z załącznikami

UCHWAŁA NR XV/160/16 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WiśniowaAktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.