Uczeń ZPO w Lipniku finalistą IV Małopolskiego Konkursu na gadkę.

28 marca b.r. na Wydziale Polonistyki UJ odbył się finał IV Małopolskiego Konkursu na gadkę. Wydarzenie to było częścią obchodów Miesiąca Języka Ojczystego, organizowanym przez Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia (Wydział Polonistyki UJ).
Inicjatywa pokazała, że język faktycznie „łączy pokolenia” – w sali 42 spotkali się uczestnicy z każdej grupy wiekowej, zakwalifikowani do finału konkursu na gadkę (w trzech kategoriach wiekowych).
Kacper Poradzisz - uczeń kl. VI ZPO w Lipniku był jedynym uczniem z powiatu myślenickiego zakwalifikowanym do uroczystego
finału. W gościnnych progach UJ zaprezentował gadkę „Tradycje i obyczaje” autorstwa T. Bobowskiej. Uczeń wystąpił w regionalnym stroju wiśniowskim.
Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Józef Kąś (przewodniczący jury), dr hab. Maciej Rak, dr Patrycja Pałka oraz Helena Jaworowska (Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ).
W/w komisja przyznała uczniowi wyróżnienie.
Prof. dr hab. Józef Kąś w mowie podsumowującej konkurs podkreślił wysoki poziom prezentacji polszczyzny regionalnej i zaakcentował obowiązek pielęgnowania dziedzictwa kulturowego „małych Ojczyzn”.
Spotkanie ze środowiskowymi odmianami języka polskiego z najdalszych zakątków Małopolski, piękno strojów, spotkanie pokoleń i wymiana doświadczeń na długo pozostaną w pamięci uczestników tego niezwykle wartościowego dla podtrzymywania tożsamości regionalnej konkursu.

T. Bobowska

Wprowadził TZ, 2019-04-08

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.