Wsparcie od LGD Turystyczna Podkowa dla Orkiestry z Węglówki.

Dnia 9 lutego 2019 r. w Węglówce odbyło się oficjalne wręczenie dotacji Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa dla Orkiestry Węglówka. Grant został przekazany przez prezesa stowarzyszenia - Jana Marka Lenczowskiego na ręce: Wójta Gminy Wiśniowa - Bogumiła Pawlaka, kapelmistrza - Janusza Palucha i prezesa OSP Romana Gawła. Wsparcie zostanie wykorzystane na zrealizowanie nowych strojów regionalnych dla muzyków.

“Będzie to elementem koncertów muzyki regionalnej, które Orkiestra prezentuje podczas festiwali w Polsce i za granicą. Naszym celem jest szersza promocja kultury i tradycji obszaru Węglówki i Gminy Wiśniowa. LGD Turystyczna Podkowa daje nam niesamowitą szansę na rozwój i rozszerzenie działalności. Z pewnością udzielone nam wsparcie będzie procentować w postaci nowych projektów, których realizacji się podejmiemy” - komentuje dyrygent zespołu Janusz Paluch.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Dotacja została uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 20 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wprowadził NP, 2019-03-07





[Powrót] [Drukuj]




Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry





Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.