XX Dożynki Powiatowe w Czasławiu

Program Dożynek Powiatowych 2018
26.08.2018r. XX Dożynki Powiatowe w Czasławiu
teren Domu Weselnego „ARKADIA” w Czasławiu (Gmina Raciechowice)

godz. 11.00 – zbiórka na parkingu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Raciechowicach
godz. 11.15 – wymarsz z parkingu do Kościoła Parafialnego św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach
godz. 11.30 – 12.45 - Msza Święta w Kościele Parafialnym św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach
godz. 12.45 – 13.30 – przejazd korowodu dożynkowego na czele z Orkiestrą Dętą z Raciechowic na teren Domu Weselnego „ARKADIA” w Czasławiu
godz. 13.30 – 14.00 – oficjalne otwarcie XX Dożynek Powiatowych
godz. 14.00 – 16.30 – tradycyjna prezentacja grup wieńcowych – Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego
godz. 16.30 – 17.00 – koncert zespołu oraz prezentacja wieńca grupy z Vitanovej – Słowacja
godz. 17.00 – 17.45 – uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego, nagrody dla wiodących rolników z terenu Powiatu Myślenickiego
godz. 17.45 – 18.15 - Kwintet trąbkowy z Raciechowic (koncert pieśni patriotycznych z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości)
godz. 18.15 – 18.45 – koncert zespołu z Ukrainy
godz. 18.45 – 19.15 – koncert zespołu z Cimhovej – Słowacja
godz. 19.15 – 22.00 – Zabawa taneczna z zespołem muzycznym
godz. 22.00 – zakończenie XX Dożynek Powiatowych
Dożynkom towarzyszy wystawa firm i podmiotów związanych z produkcją i przetwórstwem rolniczym.

R E G U L A M I N
POWIATOWEGO KONKURSU WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
Czasław – Gmina Raciechowice – 26 sierpnia 2018 r.
Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Urząd Gminy Raciechowice
Cele:
• upowszechnienie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych,
• prezentacja tradycyjnych lub nowoczesnych najpiękniejszych wieńców dożynkowych z poszczególnych gmin powiatu myślenickiego,
• promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej,
• wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami dożynek w poszczególnych gminach powiatu myślenickiego.

Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają najlepsze grupy wieńcowe z poszczególnych gmin powiatu myślenickiego.
2. Każda zaproszona gmina może być reprezentowana przez jedną grupę wieńcową, prezentującą jeden wieniec ( tradycyjny lub nowoczesny). Gminy dokonują zgłoszenia grup faxem na nr (12) 274-97-42 lub mailem (skan) do Wydziału Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach na adres e-mail: a.rabska@myslenicki.pl do dnia 16.07.2018 r.
3. Prezentacja i ocena pod względem formalnym grup wieńcowych odbywać się będzie podczas korowodu i w czasie „ośpiewania” - prezentacji wieńca na scenie.
4. „Ośpiewanie” wieńca nie może trwać dłużej niż 12 minut i powinno nawiązywać do tradycji dożynkowej danego regionu. Uprzejmie prosimy o dostosowanie programu do czasu przeznaczonego na każdą prezentację. Prosimy bezwzględnie przestrzegać czasu prezentacji 12 minutowej!
5. Grupy wieńcowe oraz towarzyszące im kapele powinny występować w strojach regionalnych właściwych dla prezentowanego regionu.
6. Grupa wieńcowa nie powinna liczyć więcej niż 15 osób.

Kryteria oceny:
Organizatorzy powołują Komisję Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego, która oceni wieńce jedynie pod względem zgodności z wymogami formalnymi opisanymi
w pkt. 2. Komisja stwierdzi czy dana grupa wieńcowa przygotowała jeden wieniec dożynkowy zgodny z tradycją regionu lub nowoczesny. Forma wieńca może mieć charakter tradycyjny lub nowoczesny, jednak z zachowaniem tradycji wykonywania wieńców dożynkowych. Każda grupa wieńcowa, która zaprezentowała wieniec dożynkowy zgodny z ww. wymogami formalnymi zostanie nagrodzona równorzędną nagrodą pieniężną.

Termin i miejsce:
XX Dożynki Powiatowe w Czasławiu (Gmina Raciechowice) 2018 i Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego odbędą się w Czasławiu na terenie Domu Weselnego „ARKADIA” w dniu 26 sierpnia 2018 r. Początek prezentacji wieńców poszczególnych gmin nastąpi o godz. 14.00.

Nagrody:
1. Tegoroczna edycja konkursu będzie mieć charakter przeglądu, dlatego organizatorzy przewidują nagrody pieniężne w równej wysokości dla wszystkich grup wieńcowych, których wieńce dożynkowe spełnią kryteria zgodności z wymogami formalnymi. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 17.00


Wprowadził ŁJ, 2018-06-29

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.