ZIMOWA AKADEMIA DLA RODZICÓW

W ramach wsparcia oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej w bieżącym roku szkolnym zorganizowana została \"Zimowa Akademia dla Rodziców\". Był to cykl warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla rodziców i nauczycieli z psychologiem mgr Izabelą Spytek - Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.
Cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli obejmował tematykę:
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle reformy oświaty,
doskonalenia kompetencji wychowawczych i społecznych – stawianie granic i wymagań,
profilaktykę wyuczonej bezradności jako zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
uzależnienia behawioralne dawniej i dziś oraz ich profilaktyka.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość:
rozwijać kompetencje społeczno – emocjonalne,
rozwijać umiejętności podnoszące efektywność uczenia się,
rozwijać umiejętność współpracy i współdziałania z grupą rówieśniczą – tolerancja, asertywność,
rozwijać sposoby rozładowywania negatywnych emocji oraz techniki relaksacyjne, radzenie sobie ze stresem, hobby i zainteresowania, alternatywne formy spędzania wolnego czasu: turystyka, rekreacja, doskonalenie i rozwijanie swoich mocnych stron, poczucia własnej wartości.

Wyżej wymienione warsztaty i spotkania organizowane były z myślą o zacieśnieniu współpracy rodziców i nauczycieli, podniesieniu efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego, rozwoju lokalnej społeczności oraz wsparcia rodzin w ich funkcji wychowawczej.

Organizatorami spotkań były: mgr Irena Bubula, mgr Joanna Trychta.
Realizacja prgramu możliwa była dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Wiśniowej.Wprowadził ŁJ, 2018-05-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.