Dotacje z LGD

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) finansowanej w oparciu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obszarze LGD mogą być realizowane następujące typy operacji:

1) Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do Samorządu Województwa – operacje dotyczące:
- podejmowania działalności gospodarczej – premia w wysokości 60 000 zł. Najbliższy nabór będzie trwał od 28 maja do 18 czerwca 2018 r.

- rozwijania działalności gospodarczej – refundacja nie wyższa niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, limit: 210 000 zł. Na chwilę obecną LGD planuje ogłoszenie naboru na rozwijanie działalności gospodarczej z branży turystycznej i około turystycznej.


2) Projekty grantowe – pomoc ma formę refundacji do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wysokość każdego grantu, który ma być udzielony Grantobiorcy nie będzie wyższa niż 50 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł. Nabory ogłaszane zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dostępnym na stronie internetowej www.turystycznapodkowa.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia www.turystycznapodkowa.pl , na której znajdują się informacje o aktualnych naborach wraz z załącznikami oraz Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Turystyczna Podkowa na lata 2014 – 2020.

Wprowadził ŁJ, 2018-05-22

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.