Wakacje z piłką nożną

Przedsięwzięcie realizowane w formie otwartego konkursu ofert, zakładające organizację wakacyjnych turniejów sportowych w piłce nożnej o zasięgu wojewódzkim, skierowane w szczególności do młodych adeptów piłki nożnej w wieku 10 – 13 lat spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania, zapewniający dzieciom i młodzieży z terenu Małopolski aktywizację sportową w okresie wakacji. Prawie dwumiesięczne zmagania kończy turniej finałowy w Krakowie, przy uczestnictwie 10 najlepszych drużyn, który ma na celu wyłonienie Mistrza Turnieju. Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zgłoszenia drużyn należy przesyłać do 30 maja 2018r.
Więcej informacji w biurze organizatora: Kraków ul. Batorego 2/19 lub pod nr telefonu 12 633 02 50, 12 60 05 60. mail: mzizs@onet.pl

Wprowadził ŁJ, 2018-05-17

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.