Odznaka Szkoły eTwinning dla Szkoły w Lipniku

http://www.etwinning.pl/tag/szkola-etwinning/

Wraz z 70 placówkami w Polsce świętujemy sukces - otrzymaliśmy międzynarodową odznakę Szkoła eTwinning. Tytuł ten przyznawany jest instytucjom oświatowym, w których działają zespoły nauczycieli realizujące projekty międzynarodowe on-line.
Odznaka Szkoły eTwinning poświadcza wysokie osiągnięcia w zakresie praktyk cyfrowych, innowacyjne podejście do nauczania oraz świadome i bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych .
Program eTwinning istnieje od 2005 i zgromadził około 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy. Jest to platforma internetowa za pośrednictwem której, szkoły europejskie mogą nawiązać bezpieczną współpracę. Szkoła w Lipniku została zarejestrowana w 2012 roku i od tego czasu nasi nauczyciele aktywnie uczestniczą w wydarzeniach on-line, doskonaląc swe umiejętności poprzez szkolenia na platformie i spotkania seminaryjne. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują nie tylko do realizacji projektów międzynarodowych, ale również do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów podczas realizacji zadań dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów.
Pierwsze projekty zostały utworzone przez Małgorzatę Janik i Elżbietę Michalik. Wraz z rozwojem narzedzi internetowych do edukacji zapleczem technicznym do stałej współpracy właczyła się pani Zofia Hałas.
Obecnie na platformie eTinning zarejestrowanych jest pieciu nauczycieli z naszej szkoły, a wielu wspólpracuje okazjonalnie wspierając swoich wychowanków w działaniach projektowych.

Od 2012 roku zarejestrowaliśmy 16 niemiecko- i anglojęzycznych projektów eTwinning, w których łączyliśmy umiejętności językowe uczniów z aktywnością w innych dziedzinach. Uczniowie wykonywali quizy, prezentacje, montowali filmy, wysyłali kartki pocztowe, listy a nawet paczki; spotykali się ze swoimi rówieśnikami z Europy, uczestnicząc w dyskusjach na forum oraz za pomocą Skypa. Działania te zostały potwierdzone certyfikatami uczestnictwa, a niektóre z projektów otrzymały Krajowe oraz Eurpejskie Odznaki Jakości (projekt Im Spiegel der Sprachen w 2017 r, Medienkoffer - 2016, JUMIX - 2015 Rund um uns – 2014.) Odznaczone projekty są przedsięwzięciami wzorcowymi, które zostały dostrzeżone i ocenione pod kąte innowacyjności, integracji z programem nauczania, współpracy i komunikacji z partnerami zagranicznymi, wykorzystaniem technologii oraz autentycznym zaangażowaniem uczestników.

Biorąc pod uwagę nasz dotychczasowy dorobek postanowiliśmy ubiegać się o odznakę Szkoły z eTwinningiem. W tym celu należało spełnić szereg warunków, między innymi udokumentować działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie. Nie było to trudne, gdyż zarówno na lekcjach wychowaczych i przedmiotowych, jak i podczas specjalnie organizowanych wydarzeń uczymy właściwych zachowań w sieci. Najbardziej zakorzenionym w tradycji naszej szkoły jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas spotkań z młodzieżą, jest poruszana problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików, komunikacją on-line a także cyberprzemocy i przestępstw w Internecie. Na lekcjach wykorzystane są filmy edukacyjne i quizy . Młodzież chętnie dyskutuje na temat sytuacji przedstawionych w filmach, wyciąga wnioski, tworzy komiksy, gry projekty multimedialne, plakaty oraz kodeksy zachowań oraz plakaty wyrażające sprzeciw mowie nienawiści. Nieco mniejszą akcją promującą bezpieczeństowo było zrealizowanie projektu Panoptykonu „Cyfrowa Wyprawka”.
Oprócz wymogów bezpieczeństwa krytycznemu oglądowi poddano projekty realizowane w przeciągu ostatnich dwóch lat.

W bieżącym roku szkolnym aktywny jest projekt interdyscyplinarny dla klas V- VII Scratch Challenge łączący programowanie z nauką języka angielskiego i wiedzą o świecie. Bierze w nim udział 19 nauczycieli oraz 133 uczniów z sześciu krajów europejskich: Polski, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Włoch i Rumunii. Językiem komunikacyjnym jest język angielski. W ramach projektu uczniowie programują wykorzystując platformę Scratch, następnie komentują prace rówieśników i wybierają najlepsze projekty, Co miesiąc inna szkoła przejmuje inicjatywę i przygotowuje zadania a następnie przyznaje dyplomy dla najlepszych. Do tej pory uczniowie wykonali prezentację, historyjkę i quiz mierząc się z tematyką dotyczącą ich otoczenia, kultury oraz środowiska naturalnego. Rywalizacja i kontakty ze szkołami spoza Polski pozytywnie wpływają na świadomość kulturową naszych uczniów, wspomagają proces nauczania (nie tylko programowania) i podnoszą samoocenę uczestników projektu.
Ukoronowaniem naszych działań było uzyskanie Odznaki Szkoły z eTwinningiem. Cieszy nas to, że dołączyliśmy do grona 1 211 szkół w całej Europie nagrodzonych tą szczególną odznaką, że zostaliśmy dostrzeżeni na szczeblu europejskim i że otwierają się przed nami nowe możliwości rozwoju. Uzyskany przez nas tytuł jest osiągnięciem, które poświadcza, że warto dać z siebie więcej i podejmować kolejne wyzwania.


EM


Wprowadził ŁJ, 2018-05-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.