Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie

Projekt pt. „Pionierzy Zmiany – Razem Wygrajmy Siebie” realizowany jest przez Gminę Wiśniowa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt trwa od kwietnia 2016r i zakończy się w grudniu 2018r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wiśniowa poprzez objecie 50 mieszkańców lub rodzin wsparciem w postaci udziału w: zajęciach rozwijających umiejętności społeczne, kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz odbycie stażu zawodowego.
Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Gminy Wiśniowa, którzy wymagają pomocy społecznej, doświadczyli trudności lub innych zdarzeń losowych które wpłynęły negatywnie na ich życie.
Dzięki realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu jest bezpłatny. Ponadto jest możliwość zwrotu kosztów za dojazdy na zajęcia lub opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi.

Od początku realizacji przez projekt przeszło 37 osób, z czego na udział w nim i skorzystanie ze wsparcia zdecydowało się 20 uczestników. Należy zauważyć, że z pomocy korzystają również członkowie rodzin uczestników.
Pomoc uczestnikom odbywa się poprzez przygotowanie wspólnie z nimi programu zajęć rozwijających ważne umiejętności, a następnie udział w tych zajęciach. Zajęcia mają pomóc w różnych trudnościach, w szczególności mogą to być, w obszarze społecznym:
- zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania się i współpracy z innymi osobami, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- pomoc specjalistów w rozwiązywaniu problemów życiowych: w tym m.in. prawnika, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny i innych,
- zajęcia podnoszące umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go jako narzędzie pomocne w domu i w pracy,
- realizacja kursu prawo jazdy kat B i sfinansowanie egzaminów na prawo jazdy, co przekłada się na zwiększenie możliwości poruszania się,
- realizacja zajęć rehabilitacji poprawiających sprawność uczestnika.

Z kolei w obszarze zawodowym wsparcie projektu to:
- pomoc doradcy zawodowego w określeniu swojego profilu zawodowego, oraz potrzebnych kwalifikacji,
- udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, zgodnie z określonymi wcześniej potrzebami ,
- odbycie 3 miesięcznego stażu zawodowego.
Udział w zajęciach aktywizacji zawodowej nie wymaga bycia osobą bezrobotną.
Realizacja programu każdego uczestnika jest wspierana przez personel projektu, który na każdym etapie pomaga podjąć decyzję, wyjaśnia wątpliwości, pomoże wypełnić dokumenty i rozwiązać inne problemy.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami lub udziałem w projekcie do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej znajdującym się w budynku Gminy Wiśniowej, I piętro, pokoje 5 lub 7.
Rekrutacja do zajęć aktywizacji zawodowej potrwa do końca maja 2018r.

Wprowadził ŁJ, 2018-04-18

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.