Dofinansowanie dla GOKiS w projekcie “Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu”.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” Kultura Ludowa i tradycja” – Celem programu Ministerstwa jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.
Projekt został zainicjowany wspólnie przez zespół badaczy oraz przedstawicieli lokalnej społeczności, ukierunkowanych na wypełnienie ważnych luk w zakresie inwentaryzacji, dokumentacji, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Gminy Wiśniowa. Jego efektem będzie pierwsze wspólne wielowątkowe i kompleksowe wyjaśnienie problematyki tradycyjnych profesji oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat. W tym celu na terenie Gminy przeprowadzone zostaną etnograficzne badania terenowe dotyczące tego zjawiska. Multimedialny materiał pozyskany i opracowany przy współudziale lokalnej społeczności upowszechniony zostanie w atrakcyjnej formie odpowiadającej współczesnym kontekstom kulturowym zróżnicowanych odbiorców-zarówno w postaci ilustrowanej tematycznej monografii, interaktywnej strony internetowej-wirtualnej mapy tradycyjnych profesji i twórców, konferencji praktyków i teoretyków, animacyjnych spotkań, tematycznych widowisk oraz wieńczącego projekt jarmarku,który w swoim zamierzeniu bazować będzie na wiśniowskich targach mocno osadzonych w tutejszej tradycji.

Wprowadził ŁJ, 2018-04-18

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.