Małopolska Nagroda Gospodarcza


Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku.


Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018.


Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

duży przedsiębiorcaWarunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.


Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2018 r.


Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Skarbu i Gospodarki

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie

Departamentu Skarbu i Gospodarki: III piętro, pokój 352.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Osoba do kontaktu:

Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: Patrycja.Krasinska@umwm.pl.

Wprowadził ŁJ, 2018-03-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.