Wójt pomaga tworzyć nowe gminy na Ukrainie

W dniach 22 – 24 listopada 2017 r. Wiesław Stalmach – Wójt Gminy Wiśniowa przebywał
na Ukrainie w Charkowie, gdzie brał udział w II Polsko-Ukraińskim Forum Samorządowym. Zaproszenie dla Wójta razem z innymi ekspertami z Polski wystosował Konsul Generalny RP w Charkowie. Od dwóch lat na Ukrainie trwa reforma samorządu terytorialnego. Z pojedynczych gmin, składających się najczęściej z jednej wsi, tworzone są obecnie gminy zbiorcze, na podobieństwo gmin istniejących w Polsce. Strona ukraińska chętnie korzysta z polskich doświadczeń samorządowych. Z polskiej strony w przeprowadzeniu reformy pomagają eksperci różnych szczebli: od wójtów, burmistrzów i starostów do byłych ministrów włącznie. Wójt Stalmach brał udział rok temu w Pierwszym Forum Samorządowym na Ukrainie i jako jedyny z grona ówczesnych ekspertów został zaproszony w tym roku do dalszej współpracy przy reformie na Ukrainie. Stronę ukraińską szczególnie interesowały zasady finansowania samorządów w Polsce, podział kompetencji między organami rządowymi i samorządowymi, funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz proces oddłużania Gminy Wiśniowa, jaki nastąpił w latach 2011-17. W ramach współpracy Wójta z samorządami ukraińskimi, w dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Gminie Wiśniowa przebywała 15-to osobowa delegacja Gminy Vodolaga z Ukrainy, która w praktyce zapoznawała się z funkcjonowaniem instytucji gminnych w Wiśniowej.

Wprowadził ŁJ, 2017-12-19

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.