Program SKS w Szkole Podstawowej w Lipniku

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipniku uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach Pogramu SKS. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w zajęciach biorą udział dziewczęta i chłopcy z klas IV - VI SP. Na zajęciach realizowane są gry zespołowe – zgodnie z preferencjami uczniów głównie piłka nożna i piłka koszykowa.

Główne cele Programu SKS finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Terytorialny:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież,
- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym
profilaktyka nadwagi i otyłości, - promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży - zwiększenie oferty ogólnodostępnych , bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieżyWprowadził AK, 2017-11-30

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.