Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy

W dniach 13-14 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej rozbrzmiewała muzyka i gwara ludowa za przyczyną trwającego Przeglądu Śpiewaków i Gawędziarzy „Bajania nad Krzyworzeką” w ramach projektu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Celem Przeglądu była ochrona i popularyzacja folkloru muzycznego regionu wiśniowskiego, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem i śpiewem ludowym, a także dokumentacja najcenniejszych i najstarszych zjawisk ludowej kultury muzycznej i budowanie pokoleniowych i regionalnych więzi. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gościom, którzy byli z nami w tych dniach.
Poniżej prezentujemy wyniki przeglądu.

Jury obradowało w następującym składzie:
• dr hab. Maciej Rak
• dr Artur Czesak
• mgr Agnieszka Dudek
• Grażyna Murzyn
• Olga Radziszewska

W kategorii konkursowej “śpiewak ludowy”, Komisja po wysłuchaniu 18 uczestników przyznała:
- w grupie dziecięcej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Julii Radoń – Przedszkole w Kobielniku;
- dwa równorzędne I miejsca w grupie młodzieżowej: dla Natalii Korba z Pogorzan - w repertuarze ,,Kacabajka”, ,,Tam na Grodzisku”, ,,A mój Wojtek”, ,,Sła dziewcyna Borem” oraz Michała Rokosza w repertuarze ,,Hej tam wcora z wiecora”, ,,Zoniło sie motowidło”, ,,U nos wedle młyna”;
- w grupie dorosłej I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Marii Poradzisz w repertuarze,,Łod Lipnika dysc idzie”, ,,W łogrodzie na londzie”, ,,Pognała wołki”.

Po wysłuchaniu 7 grup w ramach kategorii “grupa śpiewacza” Komisja przyznała:
- w kategorii dziecięcej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Wiśniowian 2 – Przedszkole z Wiśniowej w repertuarze „Zachodzi słonecko”;
- w kategorii młodzieżowej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla grupy śpiewaczej z Zespołu Regionalnego Banda Burek w repertuarze,,Pognała wołki”, ,,Ni ma to matulu”, ,,Wysokie góry”;
- w kategorii dorosłej po wysłuchaniu jednej grupy śpiewaczej przyznała:
I miejsce dla grupy grupy śpiewaczej Sami Swoi Krasne Lasocice – z repertuarem ,,Cicha woda”, ,,Tam w lesie”, ,,W stawie ryby”oraz ,,Kiedym twoje dana”.

Po wysłuchaniu 6 uczestników w kategorii “gawędziarz ludowy” Komisja przyznała następujące nagrody:
- w kategorii młodzieżowej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Wojciecha Pala z ZPO Kobielnik - ,,Ło kłozie, co sie boła prowdy”;
- w kategorii dorosłej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Danuty Kowal w repertuarze ,,Naso Rodzina i sosiady” oraz ,,Śpiywka moje babki”

Po wysłuchaniu 8 osób w kategorii “instrumentalista” przyznano następujące nagrody:
- w kategorii młodzieżowej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Jakuba Kapera - heligonka „melodie lachów szczyżyckich”;
- w kategorii dorosłej: I miejsce wraz z nagrodą i dyplomem dla Rafała Kapera - heligonka „melodie lachów szczyżyckich”.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia za osobowość sceniczną dla Tadeusza Dziewońskiego oraz Aleksandra Kusa.
Jury przyznało nagrodę specjalna w wysokości 500 zł dla Grupy śpiewaczej Sami Swoi z miejscowości Krasne Lasocice w repertuarze ,,Cicha woda”, ,,Tam w lesie”, ,,W stawie ryby” i ,,Kiedym twoje dana”.
Gratulujemy wszystkim młodym artystom. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni odzewem. dziękujemy opiekunom za trud zaznajomienia najmłodszego pokolenia z ojczystą tradycją, językiem, śpiewem i strojem.

Tekst: GOKiS w Wiśniowej


Wprowadził AK, 2017-10-18

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.