Traktor KIOTI na wyposażeniu szkoły w Węglówce

Dnia 24.01.2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Węglówce odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu poświęcenie i przekazanie do użytku ciągnika komunalnego. Nowy sprzęt został zakupiony przez pana Dyrektora Ryszarda Leśniaka ze środków przyznanych dodatkowo przez Gminę Wiśniowa.
Okazją do spotkania była też chęć podziękowania Zarządowi Powiatu w Myślenicach i Zarządowi Dróg Powiatowych za wykonane w 2016 roku inwestycje drogowe na terenie wsi Węglówka, dotyczy nowej nawierzchni na drogach powiatowych w Węglówce i w kierunku Wiśniowej. Powiat myślenicki przy udziale Gminy Wiśniowa zrealizował to zadanie w 2016 roku za kwotę około 4 mln zł.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatu : starosta - Józef Tomal, wicestarosta- Tomasz Suś, radny powiatowy – Krzysztof Dybeł, Wójt Gminy Wiśniowa - Wiesław Stalmach, Przedstawiciele Rady Gminy Wiśniowa z przewodniczącą Dorotą Rokosz, Rada Sołecka, Sołtys Wsi Węglówka - Lucyna Zborowska, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Rady Rodziców, oraz nauczyciele ZPO w Węglówce.
Spotkanie uświetnił występ zespołu Mali Węglowianie, którzy zaprezentowali tradycyjną kolędę węglowską. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Sławomir Kamiński. Na zakończenie zaproszeni goście udali się na tradycyjny poczęstunek.
Szkoła w Węglówce wzbogaciła się o nowy traktor firmy KIOTI, który ułatwi prace porządkowe wokół budynku oraz umożliwi skuteczne i szybkie odśnieżanie terenu wokół szkoły, przez co zwiększy się bezpieczeństwo uczniów i pracowników naszej placówki. Społeczność szkolna z Węglówki składa podziękowanie za sfinansowanie zakupu Panu Wójtowi i Radzie Gminy Wiśniowa.
Wprowadził ŁJ, 2017-03-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.