O projekcie - od serca

Z inicjatywy i współpracy wielu osób latem tego roku powstał plan i pomysł na projekt społeczny. Grupa Nieformalna KONOPNICZAKI oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glichów i Okolic pod patronatem Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zrealizowały następnie szereg działań, do których zaproszono nauczycieli i uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Glichowie, Radę Rodziców, lokalne organizacje, Urząd Gminy Wiśniowa i oczywiście mieszkańców Glichowa.
Co uczestnicy zrobili z sercem? Co takiego skrywają ... pod sercem? A co stało się w ostatnich tygodniach ot tak, po prostu, od serca... W czwartkowe popołudnie listopadowe odbyło się niecodzienne, pełne pozytywnej energii wydarzenie. Gdzie? W sercu Glichowa rzecz jasna :)
Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali liczne działania projektowe, jakie realizowali od września. W ramach podziękowania za aktywne uczestnictwo, wyróżniające się postawy społeczne wręczono uczniom, nauczycielom i zaangażowanym partnerom nagrody i dyplomy. Wyróżnieni zostali także uczestnicy konkursów: historycznego oraz plastycznego. Zakończenie uroczystości odbyło się przy słodkim poczęstunku.
Ogromnie cieszy nas fakt, że do realizacji projektu \"W sercu małej ojczyzny\" udało nam się zaangażować tak wielu ludzi. To nowe i bardzo cenne doświadczenie. Liczymy, iż pokazaliśmy wspólnie, jak można ciekawie poznawać historię i poprzez opowieści mieszkańców budować żywy jej obraz. Cieszy nas fakt, że najmłodsi uczestnicy wykazują tyle entuzjazmu i są gotowi na kolejne działania.
\"W sercu małej ojczyzny\" wydarzyło się wiele wartościowych chwil. Oto cytat z Kroniki, wpis dokonany po Koncercie Pieśni Patriotycznych:
Wpisów w kronice, w komentarzach do bloga projektu jest bardzo dużo, a każdy z nich pokazuje, iż cele projektu zostały osiągnięte.
Na koniec pragniemy raz jeszcze bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, współpracę i dzielenie się pomysłami. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miało swoją kontynuację i jeszcze nie raz uda nam się wspólnie podjąć cenną inicjatywę na rzecz naszej małej społeczności.

Wprowadził ŁJ, 2014-11-28

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.