Projekt uczniów z Lipnika „Wokół nas” i europejskie standardy

Szkoła w Lipniku otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w międzynarodowym niemieckojęzycznym projekcie edukacyjnym \"Rund um uns\" (wokół nas).
Oznacza to, że praca nauczyciela, uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. W związku z przyznaniem odznaki projekt „Rund um uns” zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.
Partnerzy projektu „Wokół nas”, nauczyciele i uczniowie z kilku krajów Europy, m.in. Niemiec, Grecji, Ukrainy, Danii, Holandii, Węgier, Turcji, Chorwacji, Słowenii i Czech, od lipca 2013r. do sierpnia 2014r. dzielili się dobrymi praktykami, jak nauczać języków obcych, a przy tym stosować innowacyjne metody nauczania i jak wspólnie z uczniami i środowiskiem lokalnym pracować metodą projektu, integrując także inne nauczane w szkołach przedmioty.
Dzięki wyróżnieniu szkoły w Lipniku i przyznaniu europejskiej odznaki zespół projektowy, którym opiekowała się nauczycielka języka niemieckiego Małgorzata Janik, uzyskał możliwość ubiegania się o nagrodę w krajowym i europejskim konkursie eTwinning.
Zespoły nagrodzonych projektów eTwinning spotkają się także wkrótce na jednej z imprez organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Co roku Narodowe Biura eTwinning (NSS) oceniają i nagradzają Odznaką Jakości te szkoły i ich projekty, które spełniają wymagane kryteria. Jeśli przynajmniej 2 szkoły z projektu (i z różnych krajów) otrzymają Krajową Odznakę Jakości, mogą wówczas uzyskać z Centralnego Biura Akcji eTwinning z siedzibą w Brukseli (CSS) Europejską Odznakę Jakości. Nasze polskie biuro w wyniku procesu selekcji zaproponowało projekt z Lipnika „Wokół nas”, a następnie europejska komisja pozytywnie oceniła jego edukacyjną wartość i rezultaty.

Wprowadził ŁJ, 2014-11-03

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.