Zwrot podatku akcyzowego

Wszystkim Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Wiśniowa przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. – 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Wiśniowa w godzinach pracy urzędu. Przypominamy, że:
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2019 r.
Wnioski składamy od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Wprowadził ŁJ, 2019-07-23

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.