XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2019!

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że wzorem lat ubiegłych będzie prowadził nabór gospodarstw ekologicznych do XII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019 r. Konkurs przeprowadzany zostanie w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Konkurs skierowany jest do gospodarstw ekologicznych, które szerzą, wdrażają oraz upowszechniają dobre praktyki rolnicze w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:
- posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa,
- wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
- spełniają normy i wymogi wzajemnej zgodności,
- nie były laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017 - 2018 w kategorii, w której będą zgłaszane do udziału w 2019 r.

Dokumentacje uczestników należy przesłać/przekazać do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska - adres e-mailowy ekologia@modr.pl, za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do siedziby MODR.

KARTY ZGŁOSZEŃ PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO 15 CZERWCA 2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja Konkursowa znajduje się na poniższej stronie MODR.

www.modr.pl/…/xii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na…


Kontakt:

MODR z/s w Karniowicach - Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna z ramienia MODR: mgr inż. Jan Pajdzik

Wprowadził KM, 2019-05-15

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.