Ogłoszenie

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z zm.)
Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza licytację ustną na:
1.Wynajem kiosku usytuowanego na działce nr 3278 o pow. 16 m2 w miejscowości Wiśniowa
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą z wyłączeniem sprzedaży alkoholu.
2.Wynajem garażu w podpiwniczeniu budynku komunalnego nr 323 w Wiśniowej (tzw. Dom Nauczyciela) o pow. 18 m2.

Przeznaczenie terenu w MPZP dla działki nr 3278
- Teren dróg i ulic publicznych (KDG i KDD)
- Teren usług komercyjnych – centrum Wiśniowej (U2(C)
Przeznaczenie terenu w MPZP dla działki nr 2115/2
- Teren usług publicznych (U1(C)- centrum Wiśniowej (U1 (C)
Przedmiotem wynajmu są;
1.Kiosk o pow. 16m 2 usytuowany na działce nr 3278 nr budynku 656 w miejscowości Wiśniowa (Rynek Wiśniowa)
2.Garaż o pow. 18 m2 w podpiwniczeniu budynku komunalnego nr 323 w Wiśniowej (tzw. Dom Nauczyciela)
Warunki udziału w licytacji:
• W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych , i osoby prawne.
• Umowa będzie zawarta na okres maksymalnie do 3 lat.
• Najemca we własnym zakresie jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień
i pozwoleń ( np. zawieranie umów na dostawę mediów, odpadów komunalnych i innych )
• Licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, dnia - 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), sala obrad, godz. 1100.
• Cena wywoławcza za najem kiosku wynosi 18,00 złotych netto za 1m2 miesięcznie bez mediów.
• Cena wywoławcza za najem garażu wynosi 2,00 złote netto za 1m2 miesięcznie bez mediów
• Obowiązywać będzie, co najmniej jedno postąpienie, które ustala się na kwotę
1,00 złotych za 1m 2 , bez mediów.
• Uczestnicy licytacji ustnej będą mogli zgłaszać ustnie kolejne, coraz to wyższe ceny za 1m 2 powierzchni, w przypadku trzykrotnego wywołania tej samej ceny kończymy licytację.
• Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników licytacji, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa,
pok. 22 tel. (12) 27 14 086 wew. 41

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto za 1m2 powierzchni najmu Zastrzega się, możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Wprowadził ŁJ, 2019-03-14

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.