Informacja

W związku ze zbliżającym się terminem wypełniania E-wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2019 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach zorganizował stałe dyżury doradców rolnych w gminach powiatu myślenickiego. W Gminie Wiśniowa dyżury te pełnione będą od 18 marca do 15 maja br. w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa i piątek, w godzinach 8:30-14:00.
Wnioski obszarowe w 2019 roku są odpłatne i zgodnie z cennikiem usług Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego stawka podstawowa wynosi 30,00 zł plus 3,00 zł za każdą działkę ewidencyjną powyżej jednej działki, nie więcej niż 300,00 zł ogółem.

Tekst: na podstawie informacji MORD w Karniowicach

Wprowadził ŁJ, 2019-03-14

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.