Obwieszczenie

Obwieszczenie
Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 13 marca 2019 roku.
Na podstawie § 19 ust. 4 Statutów Sołectw uchwalonych Uchwałą Nr XXXIV/217/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010 roku, (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2010,nr 650 poz. 5398 z 7.12.2010 r.) Obwodowe Komisje Wyborcze podają do publicznej wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz Radnych Rady Sołeckiej w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019 roku.

Na Sołtysa Sołectwa Glichów zarejestrowano kandydata:
1. Bugaj Zbigniew

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Glichów zarejestrowano kandydatów:
1. Bugaj Danuta
2. Czarnota Anna
3. Jasek Jan
4. Kubacki Jan
5. Papież Wiesława
6. Szydłak Paweł


Na Sołtysa Sołectwa Kobielnik zarejestrowano kandydata:
1. Leśniak Grzegorz

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Kobielnik zarejestrowano kandydatów:
1. Bednarz Zbigniew
2. Dudek Klaudia
3. Irzyk Józef
4. Knapczyk Maria
5. Murzyn Józef
6. Rokosz Marian
7. Tokarz Andrzej
8. Tokarz Krzysztof


Na Sołtysa Sołectwa Lipnik zarejestrowano kandydatów:
1. Kirzeniewska Barbara
2. Zieliński Stanisław

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnik zarejestrowano kandydatów:
1. Bardel Stanisław
2. Bartko Tomasz
3. Grabowski Wiesław
4. Habieda Barbara
5. Irzyk Mateusz
6. Jamróz Stanisław
7. Jasek Krzysztof
8. Kowal Paweł
9. Niepsuj Barbara
10. Morajka Piotr
11. Olejarz Sebastian
12. Poradzisz Wojciech
13. Radoń Stanisław
14. Szymoniak- Kuchnia Maria
15. Talarek Paweł


Na Sołtysa Sołectwa Poznachowice Dolne zarejestrowano kandydatów:
1. Kowal Krzysztof
2. Stalmach Paweł

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Poznachowice Dolne zarejestrowano kandydatów:
1. Dudzik Józef
2.Dudzik Stanisław
3. Grabacki Jerzy
4. Jakubiak Szczepan
5. Murzyn Grażyna
6. Murzyn Piotr
7. Sadkiewicz Barbara
8. Stalmach Mieczysław


Na Sołtysa Sołectwa Wierzbanowa zarejestrowano kandydata:
1. Rokosz Dorota

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Wierzbanowa zarejestrowano kandydatów:
1. Bogacz Stanisław
2. Dominik Joanna
3. Muta Jerzy
4. Poluszak Kazimierz
5. Radoń Renata
6. Szurek Bogumiła


Na Sołtysa Sołectwa Węglówka zarejestrowano kandydata:
1. Zborowska Lucyna

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Węglówka zarejestrowano kandydatów:
1. Gaweł Ewa
2. Malec Katarzyna
3. Marszalik Stanisław
4. Paryl Natalia
5. Poradzisz Jan
6.Tokarz Barbara


Na Sołtysa Sołectwa Wiśniowa zarejestrowano kandydatów:
1. Bednarczyk Grzegorz
2. Dominik Krzysztof
3. Stroniarz Józef - rezygnacja kandydata z dnia 15 marca 2019 r.

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Wiśniowa zarejestrowano kandydatów:
1. Bednarczyk Czesław
2. Bednarczyk Józef
3. Błaszczak Wojciech
4. Chlipała Jerzy
5. Duda Sylwester
6. Gaweł Józef
7. Gaweł –Tokarz Katarzyna
8. Jasek Stanisław
9. Murzyn Stanisław
10. Rokosz Marta


Wprowadził NP, 2019-03-13

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.