Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku poz.994) - zwołuję IV sesję Rady Gminy Wiśniowa na dzień 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja z bieżącej pracy Wójta w szczególności z wykonywanych i realizowanych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie między sesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wiśniowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Gminy Wiśniowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wiśniowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994)


Wprowadził ŁJ, 2019-01-03

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.