OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wiśniowa

Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 3 grudnia 2018 r. roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część 8. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Turbosider Lipnik oddz.181 „Międzypotoki”.
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, piętro III, pokój 19, w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej urzędu: www.ug-wisniowa.pl.
Na Decyzję Wójta Gminy Wiśniowa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
Decyzja


Wprowadził NP, 2018-12-04

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.