Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych mieszących się na terenie Gminy Wiśniowa prowadzi Wójt Gminy Wiśniowa. Rejestr ten jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt sprawuje również nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Aktualny rejestr żłobków można znaleźć pod linkiem: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Gminy Wiśniowa znajdziesz tutaj

Wprowadził ŁJ, 2018-11-07

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.