OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 31 października 2018 r. roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Kompleksowej poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ECO DREW – Roman Murzyn”.
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, piętro III, pokój 19, w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej urzędu: www.ug-wisniowa.pl.
Na Decyzję Wójta Gminy Wiśniowa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Wiśniowa - miejscowość położenia planowanego przedsięwzięcia,
3. umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa –www.ug-wisniowa.pl,

Obwieszczenie o wydaniu decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowej poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ECO DREW – Roman Murzyn”

Wprowadził ŁJ, 2018-11-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.