Ogłoszenie

Ogłaszam sprzedaż samochodu specjalnego FS-LUBLIN ŻUK A 156 B

Przedmiot sprzedaży:
1. Marka, typ – FS-LUBLIN ŻUK A 156 B
2. Rok produkcji – 1984,
3. Nr VIN – 402370AA156B084,
4. Cena minimalna- 2 500 zł
Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Telefon kontaktowy 122714086 w. 51
Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16 lipca 2018 r.
(data wpływu na dziennik podawczy)
2. Oferty złożone po terminie lub poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % cena.
4. Zastrzega się prawo do negocjacji ceny sprzedaży samochodu.
5. Zastrzega się prawo do odwołania i unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
6. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej oraz przez pocztę elektroniczną.


Wprowadził ŁJ, 2018-05-16

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.