Ogłoszenie

Stosownie do art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 121 z późn. zm.)
Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza licytację ustną na wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, z wyłączeniem sprzedaży alkoholu w tym piwa.

Przeznaczenie terenu:
Tereny usług komercyjnych U2(C),(KDG) i (KDD)

Przedmiotem najmu są:
1. Kioski handlowe: lok.nr 2 o pow.19 m2 i kiosk o pow.18 m2 usytuowane na działce nr. 3278.
nr budynku 656 Rynek Wiśniowa.
Warunki udziału w licytacji:
• W licytacji brać mogą udział osoby fizyczne i osoby prawne.
• Umowa będzie zawarta na okres do 3 lat.
• Najemca we własnym zakresie jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień.
( np. zawieranie umów na dostawę mediów, odpadów komunalnych i innych )
• Licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej dnia
26 lipca 2018 r.(czwartek), sala obrad, godz. 1100.
• Cena wywoławcza za najem wynosi 18,00 złotych za 1m2 miesięcznie bez mediów.
• Dopuszcza się licytację w zakresie każdego kiosku oddzielnie.
• Obowiązywać będzie co najmniej jedno postąpienie, które ustala się na kwotę
1,00 złotych za 1m 2 , bez mediów.
• Uczestnicy licytacji ustnej będą mogli zgłaszać ustnie kolejne, coraz to wyższe ceny za 1m 2 powierzchni, w przypadku trzykrotnego wywołania tej samej ceny kończymy licytację.
• Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy Wiśniowa można dokonywać w dniach od 16 lipca do 25 lipca 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu.
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa,
pok. 21 tel. (12) 27 14 086 wew. 36

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU znajdziesz tutaj

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto za 1m2 powierzchni najmu.
Zastrzega się, możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Wprowadził ŁJ, 2018-06-25

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.