Informacja

Stosownie do art. 12 § 12 oraz art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach:

- UCHWAŁA NR XXIX/297/18 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

- UCHWAŁA NR XXIX/298/18 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 12 § 13 oraz art. 420 ww. ustawy na wymienione uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości wyżej wymienionych uchwał.

Wprowadził ŁJ, 2018-03-01

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.