Zmiany i udogodnienia dla rolników

Po płatności obszarowe z wnioskiem elektronicznym
Od 2018 r. obowiązywać będzie zasada składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej. Służyć do tego będzie aplikacja dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Za pomocą aplikacji eWniosek składa się także wniosek o przyznanie płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) oraz wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).
Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, będą jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

Dla mniejszych gospodarstw zamiast wniosku - oświadczenie

W 2018 r. wprowadzono uproszczenie – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie składanie oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r.

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku wyłącznie:

• o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
• płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, lub
• płatność do owiec, lub
• płatność do kóz, lub
• płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
• w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesianie, lub
• w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Potrzebna pomoc? Przyjdź, zadzwoń, skonsultuj się.

Od 15 marca – kioski internetowe w lokalach ARiMR. Agencja pomoże osobom, które będą miały problem z wysłaniem wniosku w formie elektronicznej. W Oddziale Regionalnym i wszystkich Biurach Powiatowych uruchomione zostaną stanowiska komputerowe, gdzie – z pomocą pracowników ARiMR – rolnik będzie mógł skorzystać z aplikacji eWniosek. Pomocą będą służyć też instytucje i organizacje rolnicze, w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego.


Informacje

• pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84
• na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
• w Punktach informacyjnych w Oddziale Regionalnym
i Biurach Powiatowych ARiMR

Wprowadził ŁJ, 2018-01-12

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.