Dwa konkursy w ramach projektu Postaw na Słońce

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Słońce” jest stworzenie w szkole, a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Może się on składać z uczniów
z różnych klas. Do kierowania zespołem powinien zostać wyznaczony nauczyciel - opiekun.
Każdy zespół może zarejestrować się do konkursu badawczego i filmowego niezależnie, tzn. wziąć udział tylko w jednym konkursie albo w obu równocześnie.
Udział w konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 35 tys. zł! Konkursy skierowane są do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

KONKURS BADAWCZY

Prosimy szkolne zespoły konkursowe o zrealizowanie serii zadań przedstawionych na stronie. Uczestnicy będą przeprowadzać z pomocą nauczyciela analizy energetyczne budynków mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą także prowadzić kampanie promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE wśród swoich kolegów i koleżanek, a przede wszystkim w środowisku lokalnym. Uczestnicy konkursu będą mogli korzystać z fachowego wsparcia przez cały okres trwania projektu – do pomocy udostępnimy specjalne kalkulatory, modele i inne szczegółowe materiały, które pomogą w realizacji zadań.

Więcej informacji:
http://postawnaslonce.pl

KONKURS FILMOWY

Zadaniem w konkursie jest stworzenie własnego reportażu filmowego na temat mikroinstalacji OZE znajdujących się w Państwa okolicy. Młodzież biorącą udział
w projekcie tworzy ekipę filmową. Następnie przechodzi krok po kroku kolejne etapy tworzenia dzieła – od pomysłu na scenariusz do gotowego reportażu. Filmy zostaną zaprezentowane na stronach konkursu Fundacji BOŚ. Będą także stanowiły pomoc w promocji projektu badawczego.

Więcej informacji:
http://filmeko.pl

Zgłoszenia do 17 listopada 2017r.

Więcej informacji:
Adam Kiedrowski
tel. 515 114 639
e-mail: info@postawnaslonce.pl

Wprowadził AK, 2017-11-06

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.