GMINA WIŚNIOWA NA 5 MIEJSCU W POLSCE

Gmina Wiśniowa zajęła 5 miejsce w Polsce, pośród 1,5 tys. gmin wiejskich, w rankingu „Gospodarny Samorząd”. Prowadzona od 2010 r. przez Wójta Gminy Wiesława Stalmacha i Radę Gminy konsekwentna polityka oddłużania Gminy oraz dbałość o racjonalność wydatków została w końcu doceniona na arenie ogólnopolskiej. Gmina Wiśniowa została wyróżniona jako jedyna gmina z powiatu myślenickiego, a tylko 4 gminy z województwa znalazły się w pierwszej 50-tce rankingu: Rytro – 3 miejsce, Sękowa – 13 miejsce, Nawojowa – 14 miejsce, Dobra – 35 miejsceByła to pierwsza edycja rankingu przygotowanego przez Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika, Instytut Studiów Wschodnich oraz organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy. Kapitule konkursu przewodniczył Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP. Wyniki zostały ogłoszone w czasie tegorocznego XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Konkurs Gospodarny Samorząd koncentruje się na ocenie rozwoju gospodarczego gmin. Celem konkursu jest nagradzanie osiągnięć włodarzy gmin na tym polu. Niezależnie, od sukcesów w rozwijaniu lokalnej gospodarki, laureaci konkursu muszą utrzymywać zdrowy budżet. Zasadą jest rozpatrywanie osiągnięć samorządów na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pierwszy etap to wybór gmin na podstawie informacji finansowych. Pod uwagę brane były kryteria takie jak: dochody własne do dochodów ogółem, dochody własne na mieszkańca, nadwyżka bieżąca do wydatków bieżących, inwestycje do dochodów, zadłużenie do dochodów, wpływy z PIT i CIT, wpływy z podatku od nieruchomości czy wydatki na transport i gospodarkę mieszkaniową. Drugi etap to ocena gmin na podstawie danych finansowych oraz odpowiedzi uzyskanych z ankiet. Wpływ na ostateczny rezultat mieli też członkowie Kapituły Rankingu, który mogli przyznać swoje punkty.


Wprowadził ŁJ, 2017-11-02

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.