Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Pliki do pobrania


Załącznik nr 1 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Załącznik nr 4 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzieniach mobilnych

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu KartyTańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wnioski o wydanie Karty można już składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek o wydanie karty. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Aktualizowana lista znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej od pn-pt w godzinach pracy Urzędu, pokój 5.
Pliki do pobrania


zasady
wymagane dokumenty
wymagane dokumenty

Polecamy www:
RODZINA gov
MPiPS
do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.