Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała film edukacyjno-informacyjn, dotyczšcy rejestru wyborców. Film dostępny jest na stronie KBW oraz na Youtube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała zestaw filmów edukacyjno-informacyjnych, przybliżających najważniejsze aspekty wyborów samorządowych. Filmy są dostępne pod adresem:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/20781_Wybory_samorzadowe_-_zobacz_filmy_i_dowiedz_sie_wiecejpkw
pkw

pkw

pkw
pkw
pkw
pkw
pkwOkręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.