Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wiśniowa
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wiśniowa – 7 lutego 2016 r.
Obwieszczenie
o zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych do rady Gminy Wiśniowa
Uchwala
nr 4/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.
Uchwala
nr 3/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wiśniowej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.
INFORMACJA
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 7 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczej Nr 7
INFORMACJA
o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wiśniowa w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.

W dniu 11 stycznia 2016 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej (Urząd Gminy Wiśniowa, pok. 13, II piętro) odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa, zarządzonych na 7 lutego 2016 r.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w WiśniowejInformacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady Gminy WiśniowaInformacja Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej w wyborach uzupełniających do rady Gminy WiśniowaPostanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoZarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy WiśniowaInformacja Wójta Gminy Wiśniowa o okręgu wyborczym jego granicach i numerze oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu


Okręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.