Protokoły oraz zarządzenia dotyczšce wyników wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 22 marca 2015 r.

Miejscowości Protokół Zarządzenie

Glichów

pdf

pdf

Kobielnik

pdf

pdf

Lipnik

pdf

pdf

Poznachowice Dolne

pdf

pdf

Węglówka

pdf

pdf

Wierzbanowa

pdf

pdf

Wiśniowa

pdf

pdf
Obwieszczenie Komisji dotyczące kandydatów na Sołtysów i do Rad Sołeckich.

Miejscowości Sołtys Rada

Glichów

word

word

Kobielnik

word

pdf

Lipnik

word

word

Poznachowice Dolne

word

word

Węglówka

word

word

Wierzbanowa

word

word

Wiśniowa

word

word


ZARZĄDZENIE NR 5/2015
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Wiśniowa
ZARZĄDZENIE NR 6/2015
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Wiśniowa do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 rokuOświadczenie do Rady Sołeckiej


Oświadczenie o wyrażeniu zgody Sołtys


Wykaz osób popierających do Rady Sołeckiej


Wykaz osób popierających Sołtysa

Okręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.