Informacja dla mężów zaufania
Obwodowe komisje wyborcze nr 1-7 z terenu Gminy Wiśniowa rozpoczynaj± pracę w dniu 25 października br. o godzinie 6:00Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz±dzonych na dzień 25 października 2015 r.OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2 października 2015 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w okręgu wyborczym nr 30OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2 października 2015 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w okręgu wyborczym nr 12ZARZˇDZENIE NR 167/2015
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 5 października 2015 r
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczychZARZˇDZENIE NR 165/2015
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 7 października 2015 r.
w sprawie: zmiany Zarz±dzenia Nr 165/2015 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.


Ogłoszenie
dla pełnomocników komitetów wyborczych


Przyjmowanie zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarz±dzonych na 25 października 2015 r. odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Wi¶niowa, pok. 15 (II piętro). Termin zgłoszeń upływa w dniu 2 października 2015r. o godz.15:30.

Jolanta Wolak
Sekretarz Gminy WiśniowaINORMACJA
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 10 września 2015 r.
dotycz±ca umieszczenia obwieszczeń oraz plakatów wyborczychTerminy dyżurów okręgowych komisji wyborczych I dyżurTerminy dyżurów okręgowych komisji wyborczych II dyżur


Postanowienie
Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zarz±dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urz±d Gminy Wi¶niowa, wszelkie prawa zastrzeżone.