OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III


z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III


z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

Wyniki wyborów samorządowych 2018


Wyniki wyborów samorządowych 2018 z dnia 21 październikaPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY WIśNIOWA


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY WIśNIOWA
Prezentacje dla komisji obwodowych


Wybory samorządowe 21 października 2018 r. Prezentacje ze szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczychOBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej


o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienia Komisarzy Wyborczych II


w Krakowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Informacje Komisarzy Wyborczych w Krakowie


o zwołaniu pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
UCHWAŁA Nr 4/2018


Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa.
Informacja


dla pełnomocników komitetów wyborczych dotycząca możliwości zgłaszania dodatkowych osób do komisji obwodowychINFORMACJA


W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wiśniowa, w tym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, przyjmowane są w terminie do dnia 21 września 2018 r.( piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiśniowa, tj. do godz. 15:30 – na II piętrze, w pokoju nr 15.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wiśniowa


z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w WiśniowejPOSTANOWIENIE


- POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- UCHWAŁA NR XXIX/297/18 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

- UCHWAŁA NR XXIX/298/18 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIśNIOWA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej.

INORMACJA Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Państwowa Komisja Wyborcza


pkw
Okręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.