Wyniki wyborów

Rady Gminy Wiœniowa
Wyniki wyborów

na Wójta Gminy Wiœniowa
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wiœniowej z dnia 17 listopada 2014 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta gminy Wiœniowa w dniu 30 listopada 2014 r,
OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiœniowej z dnia 23 paŸdziernika 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wiœniowa
OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiœniowej z dnia 23 paŸdziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wiœniowa
Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
z dnia 22 paŸdziernika 2014 r.

w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
z dnia 20 paŸdziernika 2014 r.

o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wiśniowa w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 5/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 20 paŸdziernika 2014 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Informacja

Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 4 paŸdziernika 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Informacja

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przyjmowane są do dnia 17 paŸdziernika 2014r. do godz. 15:00 – pok. 15, II piętro.

Sekretarz Gminy Wiśniowa
Jolanta WolakHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczychroku


Postaniwienie Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 31 paŸdziernika 2014 r. w sprawie zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczychKomunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie o przeprowadzeniu losowania składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Informacja
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Komisarza o ilości mieszkańców na 31 grudnia 2013Informacja Komisarza o ilości mieszkańców na 31 grudnia 2013

Informacja Komisarza o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Komisarza o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podział gminy na stałe obwody głosowania


obwody glosowania


Państwowa Komisja Wyborcza


pkw
Okręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.