Uchwała nr 6/2015 z dn. 11.05.2015 r.Zaświadczenie
Wojewódzkiej komisji wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej
Obwieszczenie
dotyczy listy kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej


O B W I E S Z C Z E N I E
Komisja Okręgowa w Wiśniowej
Na podstawie uchwały KRIR nr 8/2010 z dnia 01 grudnia 2010 r., 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. oraz uchwały nr 6/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 164 w Wiśniowej z dnia 11.05.2015 r. Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawia listę kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.
Uchwała nr 5/2015 z dn. 22.04.2015 r.Załącznik do uchwały nr 5/2015 z dn. 22.04.2015 r.Pismo MRiRW z dn. 02.12.2014 r.Uchwała nr 11/z/2015/IV z dn. 10.04.2015 r.Wykaz okręgów w powiatach: krakowskim, wielickim, chrzanowskim, olkuskim, myślenickimZgłoszenie kandydataOświadczenie kandydataLista popierających kandydataInformacje dla kandydatów na członków rad powiatowych MIRinformacja
Zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej dokonywać można do 11 maja 2015 r.Okręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.