W polu błękitnym święty Marcin na koniu srebrnym, w zbroi również srebrnej odcina mieczem połowę czerwonego płaszcza dla siedzącego żebraka srebrnego ze złotą przepaską na biodrach, w głowie tarczy dwie ośmiopromienne komety ogonami do siebie w pas złote.
Gdzie: święty Marcin w polu błękitnym nawiązuje do wezwania średniowiecznej parafii w Wiśniowej, do której przez stulecia należało większość wiosek gminy. Dwie komety to nawiązanie do istniejącego w okresie międzywojennym na górze Lubomir pierwszego w Polsce obserwatorium astronomicznego, wykorzystywanego przez astronomów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym obserwatorium odkryto dwie pierwsze polskie komety: w 1925 - kometę Orkisz 1925C i w 1936 - kometę Koho-Kozik-Lis.
Uzasadnienie barw: błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla - jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz jest kolorem królewskim (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości.Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5 : 8, dzielony w słup w proporcjach 1 : 2 : 1, w barwach: błękitnej (przy drzewcu), białej (środkowy szeroki pas), a w części swobodnej czerwony. Pośrodku płata flagi - na pasie białym - herb Gminy Wiśniowa. Barwy wywodzą się z herbu i mają identyczne znaczenie.Koło o średnicy 30 - 35 mm. Pieczęć Gminy Wiśniowa przedstawia godło herbowe (bez tarczy) umieszczone w okrągłym polu pieczęci. W otoku biegnie napis GMINA WIŚNIOWA. Podstawa wyrazu WIŚNIOWA" skierowana jest na zewnątrz pieczęci. Między napisem GMINA a WIŚNIOWA jako przerywniki dwie gwiazdki sześciopromienne, przedstawione konturowo, po jednej na prawej i lewej stronie otoku.
Opracowanie historyczno-heraldyczne oraz uzasadnienie przygotował Włodzimierz Chorązki (Uniwersytet Jagielloński - Kraków).
Projekt graficzny - Barbara Widłak (Akademia Sztuk Pięknych - Kraków).


[Wróć do poprzedniej strony]

Położenie
Miejscowości
Turystyka
Parafie
Kultura
Herb, flaga
Imprezy
Fotogaleria

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.