Idea konkursu

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których etyka nie jest kwestionowana. Pragniemy wspomóc rozwój kontaktów pomiędzy gminami, które nie konkurując ze sobą mogą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji. Chcemy również zainicjować, a następnie wzmocnić kontakt pomiędzy gminami i firmami - laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które będąc potencjalnymi inwestorami są zainteresowane najlepszymi lokalizacjami terenów pod inwestycje, jak również współpracą z równorzędnym, wiarygodnym, rzetelnym i otwartym na ich potrzeby partnerem, jakim powinien być samorząd lokalny.


Cele konkursu i certyfikacji:

* wyróżnienie i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów,

* zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą,

* promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,

* promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,

* zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,

* wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,

* promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,

* pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,

* zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.


"Gminy Fair Play" to gminy, które:

* aktywnie podejmują działania organizacyjne, promocyjne i finansowe, mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,

* dążą do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,

* dotrzymują podjętych zobowiązań,

* stale polepszają infrastrukturę gminną,

* promują pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

* charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,

* prowadzą konsultacje z mieszkańcami oraz dbają o zaspokojenie ich potrzeb,

* współpracują z lokalnym biznesem.


Zobacz - anieta konkursowa
Pobierz- anieta konkursowa

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.