Tytuł projektu: Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego


Finansowanie: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. Wartość projektu 12 459 986 mln CHF.


Partnerzy: Miasto i Gmina Szczucin, Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. (MAES), oraz 39 gmin z Małopolski. Okres realizacji: 07.2012-06.2016


Opis projektu:

40 gmin z Małopolski będzie uczestniczyć w 4-letnim programie, umożliwiającym usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków prywatnych i komunalnych. Przedsięwzięcie umożliwi demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie około 20 tys. ton materiałów budowlanych z zawartością azbestu. Projekt obejmie 40 gmin i ok. 6 tysięcy obiektów - zarówno budynków prywatnych jak i komunalnych.

Większość środków, bo 70 proc. zostanie przeznaczone na demontaż, pakowanie, transport i składowanie na składowiskach materiałów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest. Po 15 proc. pieniędzy zostanie wydane na zbieranie odpadów azbestowych składowanych na posesjach oraz na dofinansowanie wykonania nowych dachów dla osób w trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.


W ramach Projektu przewidziane są następujące działania tj.:
1. demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,
2. zbiórka zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych zawierających azbest i zalegających na posesjach
3. transport zdemontowanych pokryć na składowisko,
4. składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach,
5. dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego,


Każda z Gmin przystępujących do Projektu wykonała na swoim terenie rozeznanie co do ilości gospodarstw i podmiotów wyrażających chęć przystąpienia do Projektu. Właściciele tych gospodarstw i podmioty składali deklarację przystąpienia do Projektu. Na tej podstawie Gminy sporządzały zbiorcze zestawienie ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do usunięcia w latach 2012-2016.


Nabór wniosków w ramach projektu rozpocznie się od 1 września 2012 roku w każdej gminie biorącej udział w projekcie.


Więcej informacji na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu 12 2714 086 wew. 38. Informacji udziela: Podinspektor Anna Murzyn


Program usuwania wyrobów zawierajšcych azbestOgłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej
Regulamin przyznawania pomocy rzeczowej
Ogłoszenie o naborze 2014
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
Regulamin projektu
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.