Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od miesiąca sierpnia 2017 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 paŸdziernika 2017 roku do 30 września 2018 roku można składać od 1 sierpnia 2017 roku i w następnych miesiącach.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017 roku do 31 paŸdziernika 2018 roku można składać od 1 sierpnia 2017 roku i w następnych miesiącach.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy uwzględniany będzie dochód rodziny z roku bazowego 2016 z uwzględnieniem zmiany sytuacji dochodowej po tym roku związanej z utratą lub uzyskaniem dochodu.

Kryteria dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do świadczeń są następujące:

Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) – w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko:
- 800 zł netto miesięcznie;
- 1200 zł netto miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku poniżej 18 roku życia.

Fundusz alimentacyjny
- 725 zł netto miesięcznie.


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- 674 zł netto miesięcznie;
- 764 zł netto miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Wnioski można składać:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej (budynek Urzędu Gminy Wiśniowa 441 parter pokój nr 2) w poniedziałki godziny od 08:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00;
- elektronicznie za pośrednictwem:
- ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia;
- ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
- PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
- bankowości elektronicznej.


Więcej o programie Rodzina 500+ można przeczytać na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Urszula Topa

Załącznik 1 - Wzór wniosku
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"
Informator "Rodzina 500 plus"

Załącznik 1 - Wzór wniosku

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.